NÆRVÆR

Nærvær handler om at være i nuet. Det handler om at slå forstyrrende og unødvendige tanker ud af hovedet og være til stede. Det handler om at handle i forhold til nuet, reagere på det, der sker omkring én her og nu. På Munkebjerg Hotel er nærvær en af vores vigtigste værdier. Vi ønsker at være til stede og være opmærksomme. Det gælder i forhold til alle, gæster, kunder, samarbejdspartnere, leverandører og kolleger. Som en del af det at ville nærværet sætter vi en ære i at være opmærksomme og passe på vores omgivelser herunder inventar og ting i vores nærhed. 

ENERGI

Energi er et abstrakt begreb. Energi kan fx betegne legemlig og åndelig kraft eller evnen til at udføre arbejde eller opvarme noget. De fleste mennesker bliver påvirket af andre menneskers energi. Derfor er energi en vigtig værdi på Munkebjerg Hotel. Vi ønsker at være engagerede, vise positiv vilje, begejstring og entusiasme. Positiv energi og positive tanker skaber større overskud og fremmer glæde. Et besøg på Munkebjerg Hotel skal være en positiv oplevelse og ideelt set give dig et energiboost. Vi ønsker at se muligheder og ikke begrænsninger. Vi stræber desuden efter at være resultatorienterede og grundige, så du oplever os som yderst handlekraftige.

MODIG

At være modig handler ikke kun om, at du ikke er bange for at udsætte dig for farer. At være modig kan også handle om, at du er villig til at løbe en risiko, blive udsat for misbilligelse eller gå nye veje. For os handler mod og det at være modig blandt andet om at turde fejle. Frygten for at fejle må ikke sejre over viljen til forandring. Vi er ikke bange for at gå nye veje. Vi er åbne for nye idéer. Vi er nysgerrige og undersøgende. Vi er modige, fordi vi er ærlige og direkte i ord og handling. Vi er mennesker, og vi ved, at det er menneskeligt at fejle. Vi lærer af vores fejl og bliver bedre. Fejl kan også være vejen til succes.

TEAM

Samarbejde handler om at nå et fælles mål. Vores mål er glade gæster. Det kræver et godt team. Det kræver afstemning af målsætninger, krav og metoder. Det kræver glade kolleger og et godt samarbejde på tværs. Vi stræber efter at have et godt og stærkt team, hvor der er stort fokus på holdindsatsen, respekt for alle funktioner og et positivt arbejdsmiljø, hvor forslag til løsning af eventuelle problemer er essentielt. Vi bruger ærlig og direkte kommunikation. Vi søger at se os selv med gæstens øjne og gøre en indsats for kvaliteten. 

TROVÆRDIG

Troværdighed er en meget vigtig værdi hos os. Vi skal være til at stole på. Det, vi siger, er det, vi gør. Du skal have tillid til os. Du skal kunne tro på os. Derfor skal handling følge ord. Det gælder både internt og eksternt. Aftalte retningslinjer skal følges. Vi arbejder målrettet og har fokus på målene. Det er vigtigt at sikre kvalitet på service og produkt. Som gæst skal du ved gentagne besøg kunne opleve den samme høje kvalitet og service. Det skaber tillid og styrker troværdigheden.