COVID-19

Forebyggelse af smittespredning

Munkebjerg Hotel, 2020

Munkebjerg Hotel overholder de til enhver tid gældende retningslinjer og anbefalinger fra myndighederne, herunder følgende:

  • Vores restauranter er åben og ligeledes er vores Fit & Relax, med de pålagte restriktioner fra regeringen.
  • Der beregnes 2 kvadratmeter pr. person i lokalet.
  • Der må være højst 10 personer ved hvert bord.
  • Afstanden mellem to personer skal være mindst 1 meter.
  • Afstanden mellem to personer vurderes ”fra næsetip til næsetip”, så der ved siddende indretning skal måles fra midten af stolesæder – ikke fra armlæn til armlæn.

Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om at lempe forsamlingsforbuddet.
Blandt andet undtages alle arrangementer m.v. på hoteller, konferencecentre, restauranter m.v., hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned.
Undtagelsen betyder, at man kan samle op til 500 deltagere til for eksempel en konference eller en privat fest i professionelle rammer.

Den eksisterende kvadratmeterregel om maksimalt 1 person pr. 2 kvadratmeter, som bl.a. gælder for restauranter og kulturarrangementer med siddende publikum, udvides.
Fremover gælder undtagelsen alle lokaler, hvor kunder og besøgende i det væsentlige sidder ned.
Skulle der ske ændringer i myndighedernes anbefalinger, tilpasser vi naturligvis julefrokosten efter disse.

René Aarby Sørensen, adm. direktør

Sundhedsstyrelsens notat pr. 12. maj 2020 om smittespredning kan ses og downloades herunder:

Læs mere her