Skip to main content

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HANDELSBETINGELSER GAVEKORT

Generelt
Udstederen er Munkebjerg Hotel (herefter Udstederen).

Det vil altid være Udstederen, der leverer ydelsen, som gavekortet/billetten/værdibeviset/klippekort/fysiske produkter (herefter servicen/serviceenheder) giver adgang til. Life Peaks forestår alene formidlingen af Applikationen til de services, der kan indløses hos Udstederen.

Aftale om køb/salg af services indgås mellem dig og Udstederen, som er din direkte og egentlige aftalepart. Life Peaks ApS formidler alene løsningen og betalingen herfor for Udstederen. Life Peaks ApS er ikke medvirkende til eller del af selve aftaleindgåelsen mellem forbrugeren og Udstederen og påtager sig følgelig intet ansvar over for forbrugeren for servicens indhold, eventuelle mangler eller lignende i forbindelse med anvendelsen af den vare/ydelse, som servicen giver adgang til. Udstederen er ansvarlig for opfyldelsen af aftalen med forbrugeren og hæfter over for forbrugeren for samtlige forhold vedrørende servicen.

Ved accept af nærværende handelsbetingelser bekræftes følgende:

Fortrydelsesret af gavekort og værdibeviser
Køb af gavekort/værdibeviser er jf. dansk forbrugerlovgivning tilknyttet en fortrydelsesret på 14 dage, fra du har modtaget din ordrebekræftelse via e-mail. Eventuelle krav i forbindelse med manglende levering eller mangler ved den leverede ydelse rettes direkte til Udstederen – Munkebjerg Hotel (din direkte aftalepart).

Ønsker du at fortryde dit køb, kan du kontakte Munkebjerg Hotel ved at skrive til info@munkebjerg.dk eller ringe på telefonnummer 76428500. Oplys den unikke kode ved henvendelse.

Det fulde beløb vil blive returneret inden for 3 hverdage til samme kreditkort, som enheden blev købt med, såfremt fristen for fortrydelsesretten er overholdt, og når det er sikret, at enheden ikke er indløst.

Gavekortet/værdibeviset er et ihændehaverbevis.

Det er både køber og modtager (den person, som har gavekortet i sin besiddelse), der oppebærer fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten på 14 dage starter fra købers modtagelse af gavekortet, uanset at det er modtageren, der gør fortrydelsesretten gældende. Er enheden indløst af køber eller modtager, kan fortrydelsesretten ikke gøres gældende.

Fortrydelsesret – Billetter
Ifølge lov om forbrugeraftaler §18, stk. 2, nr. 12, har du ingen fortrydelsesret i relation til billetter, som er udstedt til ydelser, der leveres på en specifik dag eller i en bestemt periode.

Dette er relevant for aftaler om bl.a.:
– forplejning, fx restaurantbesøg og levering af mad (catering),
– kulturbegivenheder, fx koncerter, teaterforestillinger og sportsarrangementer.

Har du spørgsmål til din ordre, er du velkommen til at kontakte Udstederen
– Munkebjerg Hotel – ved at skrive til info@munkebjerg.dk eller 76428500.

 

Priser og køb
Du har mulighed for at betale med Dankort, Visa, Visa Electron, MasterCard og MobilePay. Der tillægges et ekspeditions-/billetgebyr, hvilket tydeligt fremgår i forbindelse med dit køb. Der tillægges ikke kortgebyr til din betaling hvis du benytter et privat kreditkort. Der tillægges kun kortgebyr på firma kredit kort og kreditkort udstedt uden for EU.
Betaling sker via en sikker forbindelse, hvor indtastede oplysninger krypteres, så de ikke kan læses af andre.

Life Peaks ApS har på intet tidspunkt adgang til dine kortoplysninger.
Når du gennemfører en betaling online med betalingskort, er du sikret mod misbrug, idet du kan afvise betalingen, når du modtager din betalingsoversigt. Alle oplyste priser er vejledende udsalgspriser inklusive moms. Betaling trækkes samtidig med at du modtager kvittering
på dit køb.

Når købet er gennemført, vil en kvittering blive sendt til den e-mail adresse, der angives i forbindelse med bestillingen (købers e-mail adresse), samt eventuelt den e-mail adresse/det mobilnummer der angives (modtagers e-mail adresse/ mobilnummer). Afsendelsen af kvittering herfor, sker umiddelbart efter, at betalingen er registreret. Afsendelse af gavekort til modtager, sker i samme forbindelse, med mindre det i forbindelse med køb er angivet at levering skal ske på et senere tidspunkt. Salget kommer først i stand, når og hvis det lykkes Life Peaks ApS at registrere betalingen. Når betaling er gennemført, modtager du som køber med det samme kvittering herfor.

Indløsning
Ved indløsning medbringer forbrugeren en kopi af serviceenheden i den form det er modtaget: fysisk udprintet version, e-mail eller SMS. Udstederen noterer servicens unikke kode / scanner den unikke QR kode, hvorved det indløste beløb registreres som indløst.

Gyldighed – Gavekort
Gavekort er gyldige i 12-60 mdr. fra udstedelsesdato. Det vil altid fremgå tydeligt hvornår det udløber. Gavekortet er gyldigt fra den dato at varen er købt – også selvom du vælger en senere leveringsdato til den person, som skal modtage gavekortet.
I forbindelse med julehandel tilbydes du som forbruger forlænget fortrydelsesret. Alle gavekort der sælges fra d. 1.12-24.12 har forlænget fortrydelsesret frem til d. 7.1. Skulle du ønske at gøre brug af din forlængede fortrydelsesret, følger du blot vilkår vedr. fortrydelsesret.

Gyldighed – Værdibeviser/Events
Vedrører dit køb en service eller et event, som kun udbydes i en bestemt periode, vil gyldigheden være begrænset hertil. I tilfælde med begrænset gyldighed, fremgår det tydeligt inden du køber, samt på værdibeviset/billetten der fremsendes.

Ansvarsbegrænsning
Servicen og den ydelse, som det giver adgang til, leveres af Udstederen. Udstederen er din egentlige aftalepart og dermed ansvarlig for aftalens opfyldelse og samtlige forhold i forbindelse hermed.

Life Peaks ApS agerer alene som formidler og betalingen herfor for Udstederen. Life Peaks ApS indgår ikke i et aftaleforhold med dig og er følgelig ikke forpligtet til at udbetale erstatning for tab, herunder under følgende omstændigheder:

Gavekortet/Billetten/Værdibeviset ikke er blevet indløst hos Udstederen inden for gyldighedsperioden.

Udstederens rekonstruktion, konkurs / lukning, aflysning af arrangement/ydelse som dette gav adgang til, mv.

Persondatapolitik
Udstederen er dataansvarlig.
Life Peaks ApS er databehandler.

Persondatapolitikken i dette afsnit beskriver hvordan Udstederen og Life Peaks ApS indsamler og behandler dine personlige oplysninger.

Når du køber en service, registreres de oplysninger du angiver i forbindelse med transaktionen:
i) Navn
ii) E-mail adresse
iii) Evt. telefonnummer
iv) Adresse (hvis du vælger forsendelse med posten)

Der anmodes alene om oplysninger som er nødvendige for at Udstederen kan opfylde aftalen med dig.
Til ekspedition og kommunikation vedr. dit køb, samt eventuel ændring/annullering.
Ved køb af gavekort/værdibeviser/klippekort gemmes dine data i en periode på 12 mdr. efter enheden udløber.
For billetter til events slettes oplysningerne automatisk 36 mdr. efter eventet er afviklet.

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte Udstederen direkte på:
Munkebjerg Hotel
Munkebjergvej 125
7100 Vejle

Som registreret har du mulighed for at få indsigt og for at kunne gøre indsigelse mod en registrering jf. reglerne i Databeskyttelsesforordningen.
Ved at kontakte Udstederen skriftligt kan du få indsigt i de oplysninger der er registreret om dig, samt anmode om af få personoplysningerne slettet.

Generelt
Som forbruger, er du altid beskyttet af den gældende lovgivning på området i henhold til forbrugeraftaleloven og købeloven.

Oplysning om klagemuligheder
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EUKommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive e-mail adressen info@munkebjerg.dk.