Vi tager FN’s verdensmål
meget seriøst

De to hoteller i Munkebjerg Gruppen har i flere år arbejdet intenst med et udvalg af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Salgschef Lotte Michaelis-Kjær står i spidsen for indsatsen, hvor fokus er lagt på verdensmål 6, 7 og 12, som er områder, hvor hotelkæden kan være med til at gøre en forskel.

– FN’s Verdensmål er mange ting. I bund og grund kan man roligt sige, at det også ”bare” handler om at opføre sig ordentligt.

Hele vores administration har gennem flere år arbejdet intenst med verdensmålene, og på vores hoteller har vi indledt med at rette fokus på verdensmål 6, 7 og 12, som er områder, hvor vi kan rykke forholdsmæssigt meget, fortæller Lotte Michaelis-Kjær, der er salgschef på Munkebjerg Hotel.

Hun står i spidsen for indfasningen af verdensmålene på Munkebjerg Hotel, men er også tovholder på koncernniveau i Munkebjerg Gruppen, der også dækker over Vejle Center Hotel midt i fjordbyen.

 

– “Det er jo en alvorlig sag, og rettet fokus mod at se på, hvad det er, vi som hotelkæde vil, samtidig med at vi naturligvis har taget temperaturen på, hvor langt vi egentlig er. Og så har det været vigtigt for os at slå fast, hvad det er for verdensmål, vi virkelig vil kunne rykke noget ved, samtidig med, at der er nogle verdensmål, som vi skal forholde os til over en noget længere tidshorisont”, forklarer salgschefen.

Vi har arbejdet med bæredygtighed i flere år

Selv om Munkebjerg Hotel er grundlagt tilbage i ”de glade tressere”, så kan hotellet sagtens se sig selv i spejlet, når det drejer sig om hensyn til miljøet, bæredygtighed og energibesparende tiltag.

Det smukt beliggende hotel har i årevis fokuseret på at gøre tingene ordentligt – og det er en udvikling, der til stadighed pågår.
– Det er jo nogle store og tunge områder, som FN’s Verdensmål handler om, og de specifikke mål, som vi har kastet os over, det er jo noget, som vi har arbejdet med gennem mange år.

Men det er klart, at der er kommet et helt andet fokus på det over de senere år. Og det er glædeligt, fortæller Lotte Michaelis-Kjær, der er salgschef på Munkebjerg Hotel og tovholder i forhold til verdensmålene.

Ifølge hende er der løbende gjort en hel del tiltag især gennem 2010’erne – en udvikling, som kun er blevet yderligere intensiveret i 2020’erne.

– Det kan handle om vandbesparende toiletter, vandhaner med sparefunktioner og den slags. Ny belysning med sparepærer og siden LED-belysning. Det har været – og er fortsat – en ongoing proces på Munkebjerg Hotel at finde områder, hvor der kan gøres en forskel. Men det er ikke en proces, som nødvendigvis er uden bump på vejen. For samtidig med, at vi som hotel gerne vil gøre mest muligt for eksempelvis miljøet, så har hotelgæsterne naturligvis også nogle forventninger, som de helst skal blive mødt på, pointerer Lotte Michaelis-Kjær.

Det er vores ambition, at det samlede madspild er nedsat med 15 procent inden 2025.
Og så stiller vi i øvrigt store krav til vores mange leverandører, som er et helt naturligt led i processerne omkring verdensmålene, påpeger Lotte Michaelis-Kjær.

Et af kodeordene i processen er ordentlighed og omtanke.

– Vi skal tænke os om, og det skal gennemsyre hele koncernen. Vi skal ikke bruge ressourcer unødigt, uanset hvilken ressource det handler om. Vi sparer på lyset, på vandet og på energien, og vi lægger os i selen for at minimere madspild.

Lotte Michaelis-Kjær

Ambitiøs udvikling

FN’s Verdensmål trådte i kraft i januar 2016 og består af 17 mål og 169 delmål. Det er den mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden, som verden har set, og den skal frem til 2030 udstikke en kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og den planet, som vi bor på.

Aftalen forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. FN’s Verdensmål fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

På Munkebjerg Hotel er fokus rettet mod verdensmålene 6, 7 og 12, der handler om henholdsvis rent vand og sanitet, bæredygtig energi samt ansvarligt forbrug og produktion.

Reelt er det områder, som vi har arbejdet med gennem adskillige år, men indsatsen er heldigvis kun blevet yderligere øget med FN’s Verdensmål.