Fn´s verdensmål består af 17 mål og 169 delmål og er den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. Januar 2016 og skal frem til 2030 sætte os kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og  planeten, vi bor på.

17 verdensmål

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke internationale partnerskaber.

På Munkebjerg Hotel er vi certificeret, bæredygtigt medlem af Danske Konferencecentre, og vi  udmærker os ved at have særligt bæredygtigt fokus på følgende:

 

• Vi arbejder på at reducere vores vandforbrug.
Blandt andet har vi vandbesparende toiletter og får vand leveret fra eget vandværk.

• Vi reducerer vores energiforbrug ved at benytte LED-lyskilder.
Al vores ventilation er ombygget med frekvensstyring, og vi anvender grundvandskøl i stedet for aircondition.

• Vi stiller krav til vores leverandører i forhold til bæredygtig emballage.
Vores madaffald sorteres og afhentes til dyrefoder, og det er vores ambition, at vores madspild er nedsat med 15 % inden 2025.